home

Uw zorg is ook mijn zorg!

Verloopt het leren van uw kind minder gemakkelijk dan u zou wensen? Aan de inzet van uw kind ligt het meestal niet. Toch lukt het nog niet om rekenen, (begrijpend) lezen, spelling, schrijven, plannen en leren leren goed onder de knie te krijgen.

Het is dan ook niet raar dat uw kind het dan niet altijd even leuk vindt om naar school te gaan. In dit geval zou er sprake kunnen zijn van leer- en /of ontwikkelingsproblemen. Bijkomend verschijnsel kan zijn dat uw kind niet gewenst gedrag vertoont, zoals onzeker zijn, druk of niet (netjes) zijn werk (af)maken.

Daarnaast kan het voorkomen dat u als ouder uw kind hierbij zo goed mogelijk wil helpen, maar u dat merkt dat u hiervoor niet de juiste hulpmiddelen en of ervaring heeft.

Hoe ernstig deze problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is u misschien niet duidelijk. RT Praktijk Nootdorp kan uw kind en u helpen hierbij helpen door middel van Remedial Teaching (RT). Naast de mogelijkheid voor onderzoek door onder andere (eigen) orthopedagogen en andere medisch specialisten kunnen uw kind en u de benodigde begeleiding in Remedial Teaching Praktijk Nootdorp krijgen. Samen kijken we waar de hiaten zitten die ervoor zorgen dat uw kind niet tot de gewenste ontwikkeling kan komen.

RT Praktijk Nootdorp is geregistreerd  bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Ze zien toe op de kwaliteit, toetsing en scholing. Tevens zorgt deze registratie voor een mogelijke vergoeding van de door u gevraagde hulp. RT Praktijk Nootdorp is ook geregistreerd bij de LBBO ( Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs) en lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).