home

Uw zorg is ook mijn zorg!

Verloopt het leren van uw kind minder gemakkelijk dan u zou wensen? Aan de inzet van uw kind ligt het meestal niet. Toch lukt het niet goed om rekenen, lezen, spellen en/of schrijven onder de knie te krijgen.

Het is dan ook niet raar dat uw kind het dan niet altijd even leuk vindt om naar school te gaan. In dit geval zou er sprake kunnen zijn van leer- en /of ontwikkelingsproblemen. Bijkomend verschijnsel kan zijn dat uw kind niet gewenst gedrag vertoont zoals onzeker zijn, druk of niet netjes zijn werk maken.

Hoe ernstig deze problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is u misschien niet duidelijk. RT praktijk Nootdorp kan uw kind en u helpen door middel van remedial teaching (RT).

 

RT Praktijk Nootdorp is geregistreerd  bij het SKJ ( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Ze zien toe op de kwaliteit, toetsing en scholing.

Tevens is RT Praktijk Nootdorp lid van:

De LBBO ( Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs).

De LBRT ( Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers). LBRT is de beroepsvereniging voor professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen en/of gedragsproblemen.