10 tips om uw kind te helpen met lezen

Gaat je kind naar groep 3, dan gaat er een wereld voor hem of haar open. Je kind leert namelijk lezen. Leuk! Maar het gaat niet vanzelf. In het begin lijkt het meer op puzzelen dan op lezen. En je kind moet oefenen. Heel veel oefenen. Voor een groot deel gebeurt dat op school, maar je kunt je kind ook thuis helpen. Hoe? Hier 10 tips.

1. Toon interesse
Toon interesse voor wat je kind leert op school. Vraag wat hij of zij gedaan heeft op school. Welk woord heeft het geleerd? Kijk in de klas samen naar de werkboeken en schriftjes. En bekijk de werkjes die mee naar huis komen. Prijs je kind om wat het heeft gemaakt. Dat is goed voor het zelfvertrouwen!

2. Sluit aan bij de leefwereld van je kind
Sluit aan bij belangrijke gebeurtenissen in de omgeving. Is je kind bijna jarig? Lees dan boekjes over jarig zijn, kadootjes krijgen, taart bakken enzovoort. In deze tijd van het jaar speelt bij veel mensen Sinterklaas ook een grote rol. Haal eens een boek over Sinterklaas bij de bieb, of maak bijvoorbeeld samen met je kind een verlanglijstje (let niet op eventuele spelfouten!).

3. Laat je kind zien welke mogelijkheden er zijn
Verken samen met je kind de mogelijkheden. Er zijn zoveel leuke boeken voor beginnende lezers: samenleesboeken, versjesboeken en strips. Maar ook moppenboekjes (bijvoorbeeld ‘wat een mop, piet!’) en informatieve boeken. Welke onderwerpen vindt je kind interessant? Voor ieder kind is er een boek op maat! Zorg ook dat er boeken in huis zijn. Dat kan via de bieb of via de boekhandel. En natuurlijk kunnen het ook digitale boeken zijn, op tablet of e-reader. Kijk eens rond in onze webshop!

4. Leesplezier staat voorop
Laat je kind lezen wat het wil lezen. Ook als een boek misschien een beetje moeilijk is. Als je geïnteresseerd bent, lees je het toch wel. Ieder kind kan een gemotiveerde lezer worden, en dat begint met leesplezier!

5. Speel spelletjes met letters en woorden
En er zijn ook andere manieren om het leren lezen te oefenen. Doe samen eenletter- of woordkwartet bijvoorbeeld. Of kijk samen welke letters en woorden je tegenkomt als jullie op de fiets of met de auto ergens naartoe gaan. Wie ziet het eerste een ‘p’? Of een ‘m’? Kijk ook eens naar de spellenpagina van Zwijsen.

6. Blijf voorlezen
Ook als je kind zelf kan lezen, blijft voorlezen belangrijk. Voorlezen maakt kinderen wegwijs in de wereld van boeken. Bovendien maakt voorlezen kinderen tot betere lezers. En het is ook nog eens heel gezellig!

7. Samen lezen
Samen een boek lezen is leuk en leerzaam tegelijk. Er zijn voor beginnende lezers speciale boeken om samen te lezen. Bij dit soort boeken wisselen ouder en kind elkaar af met voorlezen. De tekst die de ouder leest is moeilijker dan de tekst die het kind leest. Zo lees je samen een echt verhaal.

8. Niet fout
Heeft je kind moeite met een woord of zin? Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Is het echt te moeilijk, dan kun je het woord natuurlijk even voorzeggen. Een volgende keer dat dit woord voorkomt, zal je kind het sneller herkennen.

9. Complimenten
Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat. Geef je kind liever complimentjes als het goed gaat.

10. Praat samen over boeken
Voor echt leesplezier is het goed om over boeken te praten. Bekijk bijvoorbeeld voor je een nieuw boek gaat lezen de voorkant. Waar zal het over gaan? Is het een spannend boek? Of eerder een grappig boek? Ook kun je halverwege het boek even stoppen met lezen en samen denken over hoe het verhaal zal aflopen. Zo zorg je ervoor dat je kind echt betrokken is bij een verhaal.

Auteur: Anke Werker, Uitgeverij Zwijsen

Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes?

Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes?

De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een remedial teacher helpen om leerachterstanden weg te werken. Of uw kind kan naar een school voor speciaal onderwijs.

Remedial teacher

Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden. Als uw kind een achterstand heeft, overlegt de remedial teacher met u over een aanpak. Zo kan uw kind tijdelijk een aangepast leerprogramma volgen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is.

Daarnaast hebben scholen vaak een interne begeleider die kinderen individueel begeleidt.

Kind laten testen

Vermoedt u, de school of de remedial teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school terecht.

Overstap naar speciale school

Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan uw kind misschien beter overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen.

Tips voor thuis om uw kind te helpen met schrijven.

Schrijven is een motorische vaardigheid. Hoe meer je kind oefent, hoe soepeler het gaat. Het is daarbij heel belangrijk dat je kind vanaf het begin een goede schrijfhouding aanneemt, het potlood of de pen op de juiste manier vasthoudt en weet hoe de letters moeten worden gevormd. Vijf tips.

1 Goede schrijfhouding

Een goede schrijfhouding is heel belangrijk. Problemen als vermoeidheid en concentratieverlies kunnen daardoor voor een groot deel voorkomen worden.

* Zorg dat je kind rechtop op de stoel zit met beide voeten op de grond.
* De buik of de romp mag tijdens het schrijven niet tegen de tafel worden gedrukt, hier moet een vingerdikte afstand tussen zitten.
* De schouders van je kind horen evenwijdig met de rand van de tafel te zijn.
* Beide onderarmen liggen op tafel met de ellebogen net buiten of tegen de tafelrand.

2. Juiste papierligging

* Het schrijfpapier ligt bij een rechtshandig kind voor de rechterzijde van het lichaam, bij linkshandigen voor de linkerzijde.
* Het papier moet iets schuin liggen: rechtshandige kinderen draaien het papier iets naar links en linkshandige naar rechts.

3. Correcte potloodgreep

Een verkeerde potloodgreep kan de vloeiende beweging bij het schrijven belemmeren.

* Een potlood wordt vastgehouden tussen duim en wijsvinger net boven het afgeslepen gedeelte. Dat is ongeveer 2 cm van de punt van het schrijfmateriaal. Bij linkshandigen is dat ongeveer 2,5 â 3 cm van de punt.

* Het potlood ligt daarbij op het kootje van de middelvinger net onder het nagelbed.

Tip: wind een elastiekje enkele keren op de juiste hoogte om het potlood. Je kind moet het potlood dan net boven het elastiekje vasthouden.

4. De schrijfletters: zo zien ze eruit

Elke schrijfmethode kent zijn eigen manier van letters schrijven. De kans is groot dat je kind leert schrijven met de methode Pennenstreken. Hieronder zie je hoe die letters worden geschreven.

De letterposter van groep 3 van de meest gebruikte schrijfmethode op basisscholen: Pennenstreken.

5. Schrijven tussen vier lijnen: zo doe je dat

Zoals je hierboven kunt zien, wordt in de schrijfschriften op school tussen vier lijnen geschreven. De lijnen heten als volgt: bovenluslijn, bovenlijn, onderlijn, onderluslijn.

* Letters die geen lussen hebben, zoals de ‘r’, ‘s’ en ‘m’ worden tussen de bovenlijn en de onderlijn geschreven.

* De letters met een lus aan de bovenkant, zoals ‘k’ en ‘l’, raken de bovenluslijn.

* Letters met een lus aan de onderkant, zoals ‘g’ en ‘ij’, raken de onderluslijn.

Schrijven tussen vier lijnen

Interview RT praktijk Nootdorp