Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes?

Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes?

De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een remedial teacher helpen om leerachterstanden weg te werken. Of uw kind kan naar een school voor speciaal onderwijs.

Remedial teacher

Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden. Als uw kind een achterstand heeft, overlegt de remedial teacher met u over een aanpak. Zo kan uw kind tijdelijk een aangepast leerprogramma volgen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is.

Daarnaast hebben scholen vaak een interne begeleider die kinderen individueel begeleidt.

Kind laten testen

Vermoedt u, de school of de remedial teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school terecht.

Overstap naar speciale school

Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan uw kind misschien beter overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen.