voorwaarden

Algemene voorwaarden:

RT Praktijk Nootdorp verleent haar diensten onder de volgende voorwaarden:

  • Begeleiding vindt plaats onder schooltijd in de praktijk.
  • In de schoolvakanties is er geen begeleiding.
  • De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  • Tenzij anders overeengekomen, wordt maandelijks vooraf een factuur per mail aan u gestuurd. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
  • Bij het niet nakomen van de financiële verplichting kan RT Praktijk Nootdorp deze overeenkomst ontbinden.
  • In geval van langdurige verhindering, of ziekte van Saskia Lich zal RT Praktijk Nootdorp moeite doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • Indien de cliënt de Remedial Teaching voortijdig wil beëindigen, zal zij dat 14 dagen van tevoren schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.
  • Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats. Mocht een schriftelijke verslaglegging wenselijk zijn, dan hanteert RT Praktijk Nootdorp hiervoor het uurtarief.
  • RT praktijk Nootdorp mag na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers zonodig contact op nemen met school.

Algemene voorwaarden mei 2020