RT praktijk

RT Praktijk Nootdorp

RT Praktijk Nootdorp is een praktijk voor remedial teaching en individuele leerlingbegeleiding op de grens van Nootdorp, Pijnacker en Den Haag (Ypenburg). De praktijk richt zich vooral op kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en kan hulp bieden bij;

 • Leerproblemen
 • Leesproblemen, zowel technisch, begrijpend als studerend lezen
 • Dyslexie
 • Spelling
 • Woordenschat en Nederlands als tweede taal
 • Rekenproblemen
 • Dyscalculie
 • Schrijven (fijne en grove motoriek)
 • Hoogbegaafdheid
 • Gedragsproblemen
 • Werkhoudingsproblemen
 • Angst
 • Faalangst
 • Sociale vaardigheidstraining (SOVA)
 • Gedragsstoornissen
 • ADHD
 • ADD
 • PDD-NOS
 • Kinderen met een leerlinggebonden financiering, ook wel een ‘arrangement’.

RT praktijk Nootdorp is gevestigd aan de Dorpstraat 77  te Nootdorp.  Het is echter ook mogelijk om de remedial teaching  plaats te laten vinden op de school van uw kind.

Daarnaast is RT praktijk Nootdorp door scholen in te huren voor kortdurende projecten, arrangementen, vervanging van de eigen Interne Begeleider, eigen Remedial Teacher of een (CITO) training.