RT praktijk

RT Praktijk Nootdorp

RT Praktijk Nootdorp is een praktijk voor remedial teaching en individuele leerlingbegeleiding.            De praktijk richt zich vooral op kinderen van het basisonderwijs en kan hulp bieden bij:

 • Leren leren
 • Leren plannen
 • Leren online lessen volgen
 • Leesproblemen, zowel technisch, begrijpend als studerend lezen
 • Dyslexie
 • Spelling
 • Woordenschat en Nederlands als tweede taal
 • Rekenproblemen
 • Dyscalculie
 • Schrijven (fijne en grove motoriek)
 • Hoogbegaafdheid
 • Gedragsproblemen
 • Werkhoudingsproblemen
 • Angst
 • Faalangst
 • Sociale vaardigheidstraining (SOVA)
 • Gedragsstoornissen
 • ADHD
 • ADD
 • PDD-NOS
 • Kinderen met een leerlinggebonden financiering, ook wel een ‘arrangement’.