RT praktijk Nootdorp

RT praktijk Nootdorp

RT praktijk Nootdorp is een praktijk voor remedial teaching en individuele leerlingbegeleiding op de grens van Nootdorp en Den Haag (Ypenburg).
De praktijk richt zich vooral op kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs en kan hulp bieden bij:

* leerproblemen

* inteligentie (Wisc) onderzoek

* leesproblemen, zowel technisch, begrijpend als studerend lezen

* dyslexie onderzoek

* dyslexie behandeling

* spelling

* woordenschat en Nederlands als tweede taal (NT2)

* nederlands

* rekenproblemen

* dyscalculie behandeling

* wiskunde

* schrijven (motorische remedial teaching)

*  werkgeheugenproblemen

* Jungle Memory training

* Acoustic Pioneer training

* S.M.A.R.T/ Raise Your IQ training

*  Aqua Snap training  executieve functies, concentratie, cognitieve flexibiteit, inhibitie, cognitieve snelheid, verwerkingssnelheid en werkgeheugen.

*  werkhoudingsproblemen

* Ik leer leren training

* huiswerkbegeleiding

* studievaardigheden

* huiswerkplannen

* gedragsproblemen

* hoogbegaafdheid

* angst

* faalangst

* sociale vaardigheids training (SOVA)

* gedragsstoornissen

* ADHD

* ADD

* PDD-NOS

* autisme

* school arrangement

RT praktijk Nootdorp is gevestigd aan de Dorpstraat 77  te Nootdorp.
Het is echter ook mogelijk om de remedial teaching plaats te laten vinden op de school van uw kind.

Daarnaast is RT praktijk Nootdorp door scholen in te huren voor (kortdurende) projecten, zoals arrangementen, de vervanging van de eigen remedial teacher of een (CITO) training.

 

RT Praktijk Nootdorp is aangesloten bij het SKJ ( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Ze zien toe op de kwaliteit, toetsing en scholing.

 

RT Praktijk Nootdorp staat in geschreven bij de LBBO ( Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs).

 

RT Praktijk Nootdorp staat in geschreven bij de LBRT ( Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers). LBRT is de beroepsvereniging voor professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen en/of gedragsproblemen.