remedial teaching leren leren werkgeheugen training

Remedial Teaching is geen Bijles

Bij Remedial Teaching gaat het om het toepassen van pedagogische en/of didactische hulp, die uitgaat van en gericht is op de specifieke problemen van uw kind.

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er (tijdelijk) individuele ondersteuning wordt verleend aan kinderen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Meestal zorgen hiaten in de onderwijsstof uit het verleden voor deze problemen. Je kan immers ook nog niet leren rennen als je nog niet kan lopen. Het muurtje vertoont nog gaten uit de vorige groepen en die moeten eerst worden gevuld voordat je de muur verder kan bouwen. Bij bijles bouw je de muur verder, maar dan moet wel zeker weten dat je geen hinder zal ondervinden van de hiaten uit het verleden. Bij het leren rennen moet je er dan wel zeker van zijn dat iemand goed kan lopen en voldoende conditie heeft.

Een Remedial Teacher leert een kind inzien waar hij nog moeite mee heeft geeft hem daarmee eigenaarschap, leert hem vaardigheden om gebruik en gebruik te maken van zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Het doel is dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de leer- en/of gedragsproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart, plezier beleeft aan het leerproces en het eindresultaat.