remedial teaching leren leren werkgeheugen training

Remedial Teaching is geen bijles

Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van pedagogische en/of didactische hulp, die uitgaat van en gericht is op de specifieke problemen van uw kind.

Remedial Teaching, ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er (tijdelijk) individuele ondersteuning wordt verleend aan kinderen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt.

Dit kan begeleiding zijn voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen maar eveneens voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Een remedial teacher leert een kind vaardigheden om gebruik te leren maken van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Het doel is dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de leer- en/of gedragsproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart en plezier beleeft aan het leerproces.