Wie ben ik

Even voorstellen

Mijn naam is Saskia Lich. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Vanaf die tijd ben ik als directielid, Intern Begeleider, Remedial Teacher en leerkracht werkzaam geweest op verschillende scholen in Den Haag en omgeving.

Sinds de start van mijn loopbaan heb ik onder andere opleidingen tot gespecialiseerd leerkracht en Master Special Needs gevolgd en diverse verdiepingscursussen gedaan. Dit om mij nog meer te bekwamen in de extra zorg voor kinderen en omdat ik het leuk vind om nieuwe dingen te leren.

Door de ontwikkelingen binnen het onderwijs, blijven steeds meer kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs. Helaas wordt er ook nog bezuinigd op extra hulp. Dit heeft mij aan het denken gezet. Hoe kan ik bijdragen aan de groter wordende behoefte aan individuele hulp/zorg binnen het onderwijs? Daarbij merkte ik dat ouders graag hun kinderen willen helpen bij het schoolwerk, maar vaak niet weten hoe dit op een juiste wijze te doen. Vandaar dat ouders/ verzorgers ook van harte welkom zijn als ze dat willen bij de begeleiding van hun kind.

Na het afronden van mijn Master Special Educational Needs (M SEN) ben ik RT Praktijk Nootdorp gestart. Vanuit RT Praktijk Nootdorp bied ik mijn diensten zowel live (in de praktijk of op school) en online aan. Afstand hoeft dus geen probleem te zijn, omdat deze ook online kan plaats vinden.

Als Remedial Teacher begeleid ik kinderen, hun ouders en scholen met het opsporen van onderwijskundige hiaten en help met het oplossen hiervan. Ouders mogen bij de begeleiding/RT aanwezig zijn, zodat zij thuis hun kinderen ook kunnen begeleiden.

Als Bijles docent help ik kinderen met het doorlopen van de te maken lesstof.

Als gedragspecialist begeleid ik kinderen, hun ouders en scholen met het opsporen van oorzaken van bepaalde gedragingen en help met het oplossen hiervan. Ouders mogen bij de begeleiding aanwezig zijn, zodat zij thuis hun kinderen ook kunnen begeleiden.

Als dyslectie behandelaar begeleid ik kinderen en hun ouders met het opsporen van oorzaken van spelling en leesproblemen en help met het oplossen hiervan.

Als dyscalulie behandelaar begeleid ik  kinderen en hun ouders met het opsporen van oorzaken van rekenproblemen en help met het oplossen hiervan.

Als trainer/coach verzorg ik trainingen als kinderen of volwassenen moeite ervaren met: planning, executieve functies, verwerkingssnelheid, werkgeheugen, verwerkingssnelheden en huiswerk maken. Jungle Memory, Accoustic Pioneer, S.M.A.R.T/RaiseYour IQ, Aqua Snap, Ik leer leren, Ik leer anders en Matrix methode.

Als onderwijsadviseur ben ik een sparringspartner voor ouders, scholen en externe organisaties.

Als interim IB-er en RT-er verzorg ik op scholen de tijdelijke vervanging van de IB-er en/of RT-er.

Als Ambulant begeleider help ik scholen met de begeleiding van leerlingen met  bijvoorbeeld werkhoudingsmoeilijkheden, AD(H)D of autisme/ASS.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, volg ik nascholingscursussen en studiebijeenkomsten.

Tevens was ik bestuurslid van de Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)  waar ik onder andere lezingen/thema-avonden organiseerde over verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan remedial teaching. Voor deze lezingen werden sprekers uitgenodigd die voor remedial teachers en andere zorgverleners uit de regio een interessante presentatie houden.

Ook help ik Lerend Brein in samenwerking met andere Universiteiten en Universitaire Ziekenhuizen wereldwijd met de ontwikkeling van het programma Aqua Snap.

Ik ben geregistreerd  bij het SKJ ( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). In sommige gevallen kunnen ouders en scholen de begeleiding van mij dan vergoed krijgen. Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Ze zien toe op de kwaliteit, toetsing en scholing.

Tevens ben ik lid van de LBBO (Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs) en de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).